Elsi liikkeellä

Perjantai  8.6.2018 - Sunnuntai 10.6.2018Keskustan puoluekokous

Ajankohtaista

EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa uudistamassa

Share |
20.04.2018

EU:ssa valmistaudutaan tulevaan rahoituskauteen. Toukokuun mittaan selviää, millaista budjettia komissio suunnittelee vuosille 2021-2027.

Britannian EU-eron myötä leikkauksia on luvassa. Yksi säästökohde on mitä ilmeisemmin EU:n aluepolitiikka.

Pidän tärkeänä sitä, että Suomen asema tässä rahoituksessa turvataan. Suomen neuvottelutavoitteena tulee olla ehdottomasti se, että Suomen maakuntien aluekehitysvarojen saanto ei alene nykyisestä.

Alue- ja rakennepolitiikalla eli koheesiopolitiikalla on Euroopan unionissa pitkät perinteet ja mittava budjetti. 2000-luvulla useiden uusien jäsenmaiden liittyminen unioniin teki EU:n aluepolitiikan keskeisestä tavoitteesta – alueiden välisten kehityserojen kaventamisesta – entistä haastavampaa.

EU:n aluepolitiikka on monenkirjavaa, siksi remonttia tarvitaan. Olen sitä mieltä, että EU:n aluepolitiikkaa tulee uudistaa talouskasvua ja työllisyyttä tukevaan suuntaan.

EU:n on tehtävä entistä aluelähtöisempää aluepolitiikkaa. Tällä tavalla EU voisi huomioida entistä paremmin kehittyneiden jäsenmaiden, kuten Suomen, sisäiset kehityserot. Harva asutuksemme, ikääntyvä väestömme ja pitkät etäisyytemme ansaitsevat tulla huomioiduksi Euroopan unionin kokonaiskilpailukyvyn kehittämisessä.

On muistettava, että Suomessa rakennerahastot ovat perinteinen osa maakuntien korkeakoulujen rahoitusta.

EU:n aluetuet ovat byrokratiasta huolimatta maakuntiemme elinvoimalle korvaamattoman tärkeitä. Ilman EU-tukia erityisesti pk-yritysten kehittämiseen olisi käytettävissä vain osa nykyisestä rahoituksesta.

Hankkeiden kautta on tuettu esimerkiksi suomaalisten yritysten kansainvälistymistä, ylläpidetty elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön vuoropuhelua sekä luotu uusia työpaikkoja ja investointeja.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä totesi viime viikolla Saksan tuoreen talous- ja energiaministerin Altmaierin tapaamisen jälkeen, kuinka EU:n aluepolitiikka tulisi nähdä modernina työkaluna osaamisen, innovaatioiden ja talouden kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Ajatus on hyvä pitää mielessä, kun lainsäädäntötyö EU:n aluepolitiikan uudistamiseksi alkaa.

Täällä Bryssel - kolumni julkaistu Suomenmaassa 20.4.2018

18.05.2018MEP viikkokirje
17.05.2018Elsi Katainen neuvottelemaan elintarvikeketjun EU - lainsäädäntöä
11.05.2018MEP viikkokirje
11.05.2018MEP Elsi Katainen: Suomalaisen maaseudun ja EU:n vuoropuhelua entisestään tiivistettävä
11.05.2018EU-tukien kohtalo ratkeaa lainsäädäntöneuvotteluissa - leikkausesitysten vaikutuksia maatalouteen ei pidä vähätellä
04.05.2018MEP viikkokirje
03.05.2018Keskustan Katainen ihmettelee Kokoomuksen Kataisen maataloustukipuheita
30.04.2018MEP Elsi Kataisen vappupuhe
27.04.2018MEP viikkokirje
21.04.2018Suomalaisen maidon kivinen tie

Siirry arkistoon »