Elsi liikkeellä

Maanantai  30.4.2018Kajaanin Keskustan Vihreä vappu
Maanantai  7.5.2018 - Keskiviikko 9.5.2018EU-maatalousvaliokunta Kainuussa ja Pohjois-Savossa
Perjantai  8.6.2018 - Sunnuntai 10.6.2018Keskustan puoluekokous

Ajankohtaista

Kohti yksinkertaisempaa ja joustavampaa maatalouspolitiikkaa

Share |
28.03.2018

Kohti yksinkertaisempaa ja joustavampaa maatalouspolitiikkaa

Ihmiset haluavat yhä laadukkaampaa ruokaa. Ilmastonmuutos, muuttuneet sääolosuhteet ja tiukentuvat terveys, laatu- ja ympäristövaatimukset asettavat uusia haasteita ruokamme tuottajille. Tämä yhdistettynä maatalousmarkkinoiden vapauttamiseen on aiheuttanut sen, että tuottajien asema ruokaketjussa on heikentynyt ja moni viljelijä taistelee elannostaan joka päivä. Tämä yhtälö pitää ratkaista Suomen hyväksi, kun EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) uudistetaan. Tilannetta ei helpota Brexit, joka vie lähes kymmenesosan EU:n budjetista.

Tulevan uudistuksen lähtökohtana on oltava, että EU tukee maataloustuotantoa kaikilla EU:n alueilla, huomioiden epäsuotuisien alueiden poikkeusolosuhteet, johon Suomi kuuluu.  On tärkeää, että Suomen neuvottelemat erityisehdot säilyvät, ja että saamme jatkossakin maksaa vapaaehtoisia tuotantoon sidottuja tukia, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä erityisesti maidon- ja naudanlihantuotannollemme. Myös metsäbiotalouden roolia EU:n tukiohjelmissa on vahvistettava.

Tuottajat kärsivät EU:n byrokratian rattaissa. Säilyttääkseen uskottavuutensa, EU:n on pystyttävä yksinkertaistamaan maatalouspolitiikan käytäntöjä. Kannatan komission ehdottamaa uutta tukimallia, joka jättäisi jäsenmaille lisää soveltamisvapautta maatalouspolitiikan käytäntöihin. Tällainen lähestymistapa ei saa kuitenkaan aiheuttaa valvonnan monimutkaistumista entisestään, mikä asettaa vastuuta myös kotimaan viranomaisille.

Tärkeintä uudistuksessa on katsoa tulevaisuuteen. EU tarvitsee kilpailukykyä edistäviä toimia, nuorten viljelijöiden aseman ja sukupolvenvaihdosten edistämistä sekä EU:n korkeiden ruuan laatu- ja eläintenhyvinvointi standardien huomioimista maataloustuotteiden kansainvälisessä kaupassa.

Näihin teemoihin liittyen olen jättänyt kymmeniä tarkistusehdotuksia parlamentin alustavaan kantaan, josta neuvotellaan Brysselissä seuraavan kahden kuukauden ajan eri poliittisten ryhmien välillä. Kun Euroopan komissio julkaisee YMP:n uudistusta käsittelevät lakiehdotukset touko-kesäkuun vaihteessa, alkaa kevääseen 2019 ulottuva tiivistahtinen lainsäädäntötyö. Aion olla tässä työssä aktiivisesti mukana Suomen etua puolustamassa maatalousvaliokunnan jäsenenä Euroopan parlamentissa.

Täällä Bryssel - kolumni julkaistu Suomenmaassa 28.3.201821.04.2018Suomalaisen maidon kivinen tie
20.04.2018MEP viikkokirje
20.04.2018EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa uudistamassa
13.04.2018MEP viikkokirje
13.04.2018Mihin tarvitaan EU:n yhteistä aluepolitiikkaa?
12.04.2018Mielikuvat hallitsee, faktoista viis
28.03.2018Kohti yksinkertaisempaa ja joustavampaa maatalouspolitiikkaa
28.03.2018MEP viikkokirje
23.03.2018MEP Viikkokirje
21.03.2018Ylä-Savosta mualimalle

Siirry arkistoon »