Elsi liikkeellä

Keskustan Pohjois-Karjalan piirin vuosikokousLauantai  14.4.2018

Poh­jois-Kar­ja­lan pii­rin sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous la 14.4. klo 10.30 (val­ta­kir­jo­jen tar­kis­tus klo 10.00) Pel­to­la -sa­lis­sa, Pel­to­lan­ka­tu 4, Jo­en­suu. Po­liit­ti­sen ti­lan­ne­kat­sauk­sen pi­tää Keskus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Juha Re­hu­la. Ti­lai­suu­des­sa esit­täy­ty­vät myös Sot­ka­mon puo­lue­ko­kouk­ses­sa va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaa­na ole­va kan­sa­ne­dus­ta­ja Han­na­kai­sa Heik­ki­nen, sekä MEP El­si Ka­tai­nen. Ko­kouk­ses­sa ni­me­tään maa­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.

Maaseutunuorten tapaaminenPerjantai  20.4.2018 - Kuopio
Keskustan puoluevaltuuston kokousLauantai  21.4.2018 - Sunnuntai 22.4.2018
Kajaanin Keskustan Vihreä vappuMaanantai  30.4.2018 - Kajaani